Hrdinovia všedného dňa

VODA JE ŽIVOT

Putovanie s vodnou kvapkou

Kto: MŠ, 1. ročník ZŠ

Koľko: 60 minút

Na úvod sa budeme snažiť zistiť, čo je vlastne voda, načo ju potrebujeme i kde všade sa v prírode nachádza. Je na Zemi viac vody alebo súše? Spoločne zistíme, že voda je veľká cestovateľka a na Zemi zažíva rôzne dobrodružstvá. Zoznámime sa so zvieratkami, ktoré v nej žijú a pozrieme sa aj na to, ako to vyzerá, keď si ľudia vodu nevážia a rôznymi spôsobmi ju znečisťujú. Na záver si spoločne ukážeme, ako aj my všetci môžeme prispieť k ochrane tejto vzácnej tekutiny.

Tajomstvá vody

Kto: 2., 3., 4. ročník

Koľko: 90 minút

Vodu pozná každý. Stretávame sa s ňou každý deň a denne ju využívame. Na prvý pohľad táto obyčajná tekutina však skrýva mnohé tajomstvá – nachádza sa na rôznych miestach, v rôznych podobách a má rôzne využitie. Viete, čo rastie v mokradi a aké zvuky voda vydáva? Na výstave budeme tiež spoločne riešiť najdôležitejší problém s vodou spojený – jej ochranu.

Voda nad zlato

Kto: 2. stupeň ZŠ

Koľko: 90 minút

Na úvod si zahráme krátku hru, v ktorej sa dozvieme, aké rôzne vlastnosti voda môže mať. Aká je to tvrdá voda a kde sa nachádza voda brakická? Potom budeme spoločne s pracovnými listami skúmať jednotlivé stanovištia výstavy a naše zistenia odprezentujeme pred spolužiakmi. Na záver sa skúsime zamyslieť nad tým, ako by sme naše bežné správanie zmenili, keby sme každú kvapku vody museli nosiť z 1 km vzdialenej studne.

Možnosť absolvovať k výstave aj Tvorivé dielne (30 min. výstava + 30 min. TD / 45 min. výstava + 45 min. TD)

Ako to vyzerá pod hladinou

Kto: MŠ, 1. a 2. ročník

Na veľký výkres nakreslíme svoje predstavy, ako to asi vyzerá pod vodnou hladinou. Pomôžu nám makety vodných živočíchov a farebné a krepové papiere, ktorými naše vodné prostredie vyzdobíme.

Meranie pH vody

Kto: žiaci od 3. ročníka

Na chvíľu sa premeníme na pracovníkov laboratória, ktorí skúmajú vlastnosti vody. Pomocou lakmusových papierov, rôznych vodných roztokov a farebnej stupnice budeme zisťovať, ktoré roztoky sú kyslé a ktoré zásadité. Naučíme sa, že aj keď sa nám voda zdá na prvý pohľad priezračná, nemusí to byť ešte zárukou jej čistoty.

TRVALÉ BYDLISKO ZEM

Čo sa stane, ak...

Kto: MŠ a 1. ročník ZŠ

Koľko: 60 minút

Cieľom programu je hravou formou viesť deti k triedeniu odpadu a jeho recyklácii. Spoločne si zahráme simulačnú hru, čo sa stane, ak v lese odhodím banánovú šupku a či sa to isté udeje aj s vyhodenou plastovou fľašou. Príroda má dômyselný systém využitia každého zdroja, no vie si poradiť s každým odpadom, ktorý v nej zanecháme? Čo sa však stane, ak odpad budem triediť? Kam ďalej putuje a ako sa použije znova? Všetky tieto otázky sa pokúsime spoločne vyriešiť a na záver prostredníctvom interaktívnej hry si vyskúšame výrobu rôznych materiálov a ich recykláciu.

Odpad môj každodenný

Kto: 2., 3., 4. ročník

Koľko: 90 minút

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko odpadu denne vyprodukujete, z akého je materiálu a kam putuje ďalej? Načo je potrebné odpad triediť a recyklovať? Následne na siedmich stanovištiach budeme poznávať príbehy životného kolobehu rôznych predmetov z rôznych materiálov. Na záver sa porozprávame o tom, ako by sme mohli upraviť svoje návyky, aby sme šetrili zdroje, energiu i prírodu.

Kľúč k udržateľnosti

Kto: 2. stupeň ZŠ

Koľko: 90 minút

Na úvod dostanú žiaci úlohu – vymyslieť pre už použitú vec, ktorá by inak skončila v koši, nové uplatnenie. To nás bude viesť k zamysleniu, načo je dobré odpad triediť a recyklovať. Z akých materiálov sa najčastejšie skladá odpad, ktorý ľudia vyhadzujú? Pomocou pracovných listov sa budeme snažiť získať čo najviac informácií o jednotlivých materiáloch, o ich využití a recyklácii. Ako by sme sa mali správať, aby sme minimalizovali negatívny dopad na našu planétu? Aj nad touto otázkou sa zamyslíme a spoločne budeme hľadať kľúč k udržateľnému životu.

Príbeh tetrapaku

kto: žiaci od 2. ročníka

Koľko: 90 minút

Najprv si spolu vo výstave ukážeme, ako vyzerá kolobeh života džúsovej krabičky. Viete, z akých materiálov je vyrobená a na čo tieto jednotlivé zložky slúžia? Dal by sa zo zrecyklovaných tetrapakov postaviť aj napríklad dom? Potom sa presunieme do tvorivých dielní, kde si vyskúšame recykláciu na vlastné oči aj ruky – zo starého tetrapaku si vyrobíme krásne peňaženky či ozdobné tašky na darčeky.

Zašifrované obaly

kto: od 3. ročníka

Koľko: 90 minút

Program slúži ako doplnenie pre tých, ktorí už našu výstavu raz absolvovali. V úvode si zopakujeme, o akých materiáloch sme sa pri minulej návšteve rozprávali a naše poznatky si doplníme o nové zaujímavosti. Potom sa začne hlavná časť nášho programu – pomocou lupy a tabuliek budeme dešifrovať kódy, ktoré sa nachádzajú takmer na všetkých obaloch. Odhalíme, čo znamenajú záhadné čísla a písmenká a taktiež si ukážeme značky, s ktorými sa pri triedení odpadu môžeme stretnúť. V druhej časti si vyskúšame recykláciu v praxi – z krabice od džúsu si vyrobíme užitočnú peňaženku alebo peknú darčekovú tašku.

Slovensky / English
FACEBOOK
Partners:
Explanations:
pre-school children
school children