Hrdinovia všedného dňa

HRDINOVIA VšEDNéHO DŇA

VžDY PRIPRAVENí

KTO: mš + 1. A 2. ROčNíK

KOľKO: 60-90 MINúT

AJ V BEžNý DEŇ SA MôžE PRIHODIť NIEčO NEčAKANé - NIEKTO SI ZLOMí RUKU čI NIEKDE VYPUKNE POžIAR. VIEME, čO ROBIť A KOMU MáME VOLAť? KTO NáM PRíDE V TAKýCHTO SITUáCIáCH NA POMOC? PROGRAM Má ZA CIEľ DEťOM PRIBLížIť PRáCU ZáCHRANáROV, HASIčOV A POLICAJTOV, ICH DôLEžITú úLOHU V SPOLOčNOSTI, NAUčIť DETI číSLO ZáCHRANNýCH ZLOžIEK A V NEPOSLEDNOM RADE SI ICH PRáCU AJ VYSKúšAť. 

KEĎ JE POMOC NA CESTE

KTO: žIACI OD 3. ROčNíKA

KOľKO: 90 MINúT

NA PROGRAME žIACI SPOLU S LEKTOROM PRESKúMAJú 5 STANOVíšť VýSTAVY - šATŇU, DISPEčING, POLíCIU, HASIčOV A ZáCHRANáROV - A BUDú SPOLOčNE ZISťOVAť, AKú úLOHU KTORé STANOVIšTE PLNí. oKREM TOHO SA NAUčíME VIAZAť HASIčSKé UZLY, SPOZNáME DOPRAVNé ZNAčKY A VYSKúšAME SI AJ PODAť PRVú POMOC - NAUčíME SA SPOLOčNE, čO ROBIť, KýM JE POMOC NA CESTE. 

MÚDRO SPORIŤ A ROZUMNE MÍŇAŤ

materiál na stiahnutie pre učiteľov

výprava za bohatstvom

kto: mš + 1. a 2. ročník zš

koľko: 60-90 minút

keď niečo potrebujem, môžem si to kúpiť v obchode. odkiaľ sa ale berú peniaze v našich peňaženkách? boli tu odjakživa? padajú ľuďom len tak z neba? na tomto programe budeme putovať časom a zisťovať, ako to bolo s peniazmi v minulosti. naučíme sa, ako a z čoho sa môže vyrobiť minca, kam si môžem peniaze uložiť, keď ich práve nepotrebujem i to, či je rozumné minúť všetko naraz. na konci našej výpravy ale zistíme, že to najhodnotnejšie a najväčšie bohatstvo si predsa len za peniaze nekúpime. 

groš, koruna, euro

kto: 3. - 6. ročník zš

koľko: 90 minút

peniaze sa stali každodennou súčasťou našich životov - zarábame ich, ukladáme, sporíme, míňame, často o nich kadečo počujeme či čítame. zdá sa nám, že sú tu odjakživa. My si však ukážeme, že kedysi ľudia za tovar neplatili tak, ako dnes - trvalo veľmi dlho, kým sa peniaze vymysleli. a rovnako dlho trvalo, kým dostali podobu, v akej ich poznáme my. cez zaujímavé zadania spoločne preskúmame groše, koruny i eurá.

od železnej hrivny k bankovému účtu

kto: 7.-9. ročník ZŠ

koľko: 90 minút

viete, čo je to barter? ako funguje banka a kedy mi dá hypotéku? akými rôznymi peniazmi sa na našom území platilo? Na všetky tieto otázky nájdeme odpovede vo výstave, keď v nej všetko pozorne preskúmame. vyskúšame si, ako vyzeral svet bez peňazí a lepšie sa prizrieme na obrázky na bankovkách. nakoniec sa spolu zamyslíme, na čo všetko sú peniaze potrebné a či s nimi vždy rozumne narábame. 

Slovensky / English
FACEBOOK
Partneri:
Vysvetlivky:
predškoláci
školáci