Hrdinovia všedného dňa

Detské múzeum je priestor, ktorý víta všetky deti a všetkých dospelých, ktorí si zachovali veľké zvedavé detské oči a hravú detskú dušu.

   Detské múzeum je priestor bez bariér, ktorý je vymyslený tak, aby sa v ňom cítili pohodlne a bezpečne všetci bez ohľadu na vek alebo zdravotné obmedzenia.

    Detské múzeum poskytuje priestor pre rodiny s deťmi stráviť spoločné chvíle a inšpirovať k celoživotnému vzdelávaniu prostredníctvom hry.

   Detské múzeum ponúkna alternatívu aktívneho a tvorivého spôsobu trávenia voľného času, vyzývajúcu deti k aktívnej participácií s vytvoreným prostredím: v rámci interaktívnych výstav, sofistikovaných detských ihrísk, tvorivých dielní, ale aj špecializovaných programov.

   Pre deti predstavuje Detské múzeum možnosť zábavného objavovania, hrania sa, tvorenia a nadobúdania nových zážitkov s kamarátmi.

Na rozdiel od klasického múzea či iných inštitúcií využíva Detské múzeum najmä princíp „rukolapnosti“ (hands on),

takže DOTÝKAŤ SA VYSTAVENÝCH EXPONÁTOV JE U NÁS PRIKÁZANÉ.

 Detské múzeum je organizačná zložka s právnou subjektivitou občianskeho združenia Roman Fecik Gallery.

Slovensky / English
FACEBOOK
Partneri:
Vysvetlivky:
predškoláci
školáci