Hrdinovia všedného dňa

BEZPEČNOSŤ DETÍ

Naše prostredie je pripravené pre deti a ich potreby. Chceme, aby sa tu cítili dobre a mohli uplatniť svoju prirodzenú zvedavosť. Všetky časti Detského múzea SNM (DM SNM) sú riešené s ohľadom na maximálnu bezpečnosť a jednoduchú manipuláciu. Takmer vo všetkých prípadoch však vyžadujú láskavý pohľad i dohľad rodiča či iného dospelého v sprievode. Preto Vás žiadame o dodržiavanie základných pravidiel. Tu sú:

  • Za detského návštevníka v priestoroch DM SNM zodpovedá dospelá osoba v sprievode resp. pedagogický dozor pri skupine žiakov.

  • V priestoroch DM SNM sa pohybujeme pomaly, zdržiac sa veľmi hlučných zvukových prejavov.

  • Do priestorov interaktívnych výstav, Detského laboratória, Kútiku pre najmenších, Tvorivých dielní či Kina sa nevstupuje s jedlom či pitím. Deti i dospelí sa pred vstupom do Kútika pre najmenších vyzujú.

  • Ku všetkým objektom a zariadeniu DM SNM sa správame ohľaduplne a tak, aby mohlo slúžiť aj iným. S náradím a náčiním v Tvorivých dielňach narábame tak, aby sme nezranili seba a ani iných.

Narodeninové oslavy

Slovensky / English
FACEBOOK
Partneri:
Vysvetlivky:
predškoláci
školáci