Hrdinovia všedného dňa

Informácie o rezervácii programov

Všetky programy je potrebné si objednať minimálne týždeň vopred.

Objednávať sa môžete telefonicky +421 2 204 691 60 alebo mailom na info@detskemuzeum.sk

minimálny počet detí vo všetkých organizovaných skupinách je 5, Maximálny počet je 40 (prosíme pedagógov, aby rešpektovali tieto pokyny)

možnosť objednať sa na program aj mimo otváracích hodín, po individuálnej dohode na uvedených kontaktoch

Aktuálne výstavy sú vhodné pre deti od 5 do 12 rokov.  Pre materské školy ponúkame vzdelávací program, ktorý  zabezpečujú kvalifikovaní lektori.

Pre deti so špeciálnymi potrebami ponúkame rad možností a individuálnych riešení.

Ďalšie informácie Vám radi poskytneme na uvedených kontaktoch.

Slovensky / English
FACEBOOK
Partneri:
Vysvetlivky:
predškoláci
školáci