Denný tábor

11.04.2017

Aj toto leto sme pripravili skvelý denný tábor, vychádzajúci z našej aktuálnej ponuky interaktívnych výstav. Bohatý edukačný a animačný program letného tábora sprevádzaný profesionálnymi animátorkami priblíži svet Hrdinov všedného dňa a Naučí Múdro sporiť a rozumne míňať. Deti navštívia hasičskú stanicu a prídu k nám aj policajti so psíkmi. V jeho rámci sa deti zoznámia s prácou záchranárov, hasičov a policajtov a to nielen na našej výstave ale aj návštevou hasičskej stanice a stretnutím s policajnými psíkmi či kurzom prvej pomoci od ozajstných záchranárov. V rámci druhej výstavy sa hravou a pútavou formou sa tiež deti oboznámia so základnými finančnými pojmami, zákonitosťami sveta financií a materiálnymi hodnotami. Absolvujú výlet do Kremnice, kde navštívia múzeum a Mincovňu. Tvorivé dielne ponúknu možnosť vyrobiť si zaujímavé výrobky.

  • Termín: 3. - 7. 7. 2017, 10. - 14. 7. 2017, od 8.00 do 16.00 - 16.30

  • Program: aktivity v rámci interaktívnej výstavy “Hrdinovia všedného dňa”, návšteva hasičskej stanice v Bratislave, stretnutie s policajnými kynológmi a ich psíkmi, kurz prvej pomoci od záchranárov z Falck Záchranná a. s., aktivity v rámci výstavy “Múdro sporiť a rozumne míňať,” jednodňová exkurzia zameraná na razenie mincí v Mincovni a návštevu Múzea mincí a medailí v Kremnici, návšteva numizmatického kabinetu Historického múzea SNM.

  • Najvhodnejšia veková skupina: 7 - 12 rokov

  • Stravovanie/pitný režim: obed a pitný režim zabezpečený

  • Cena: 110 €/dieťa

  • Registrácia: vyplnený registračný formulár, ktorý nájdete v prílohe, pošlite na adresu info@detskemuzeum.sk

Slovensky / English
FACEBOOK
Partneri:
Vysvetlivky:
predškoláci
školáci