Hravé bývanie

začína 01.12.2011, končí 28.03.2012

 03-original 010-original

Nikto nie je príliš malý, aby si nemohol zariadiť vlastný bytík podľa vlastných predstáv. Príď sa o tom presvedčiť na výstavu, kde budeš bytovým dizajnérom, mamičkou v kuchyni, tatkom-opravárom alebo sám sebou - dieťaťom v priestore podľa vlastných predstáv!

Výstavu autorsky pripravilo Detské múzeum SNM s ateliérom Petra Líšku a s veľkou pomocou IKEA a medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana.

IKEALOG1-original

bibiana-logo-original

07-original

Programy pre školy a škôlky:

Predškolská výchova

Edukačné aktivity  v rámci výstavy Hravé bývaniepre deti predškolského veku zamerané na hravé poznávanie svojho prostredia a jeho premien. V rámci hier si dieťa vyvážene rozvíja perceptuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu oblasť.

 Edukačné aktivity vychádzajú z obsahovej náplne tematických okruhov zameraných na Ja som a Kultúra, ktoré poskytujú možnosť na rozvíjanie vizuálnej kreativity a výtvarnej predstavivosti. Edukačné aktivity sú zamerané na využitie bežných vecí vôkol nás (nábytok, bytové doplnky, farebné riešenia, dekorácie a pod.) a na ich nové pretváranie i umiestnenie v priestore. Deti tak majú možnosť zahrať sa na malých dizajnérov, upraviť si priestor podľa svojich predstáv, ale taktiež sa naučiť aj základom etikety.

Špecifické ciele aktivít:

Uplatňovať individuálne farebné, tvarové i priestorové videnie.

Prijať v rozhovore s inými deťmi názorovú odlišnosť, prijateľným spôsobom obhajovať vlastné názory.

Edukačné ciele aktivít:

Aktivizovať psychomotorické kompetencie pri tvorbe i umiestnení plošných i priestorových produktov. Byť spôsobilý tvorivo pracovať s priestorom a predmetmi v ňom.

Školská výchova

 1. – 2. ročník základnej školy

Edukačné aktivity  v rámci výstavy Hravé bývaniepre deti mladšieho školského veku (1. – 2. ročník základnej školy) zamerané na skúmanie a objavovanie nášho najbližšieho prostredia cez veci a predmety, ktoré dotvárajú náš priestor pre bývanie. Žiak má dokázať chápať význam umenia a estetickej činnosti a faktorov v každodennom živote.

Aktivity sú zamerané na rozvíjanie týchto kompetencií:

-         sociálno-komunikačných kompetencií -  žiak je schopný predniesť svoj názor, obhájiť hio, ale akceptovať aj názory iných,

-         kompetencie v oblasti priestorového vnímania a manipulácie s predmetmi,

-         kompetencie chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry -  žiak rešpektuje vkus iných ľudí a  primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj a uvedomuje si význam umenia, konkrétne dizajnu, v našom živote

Edukačné aktivity vychádzajú z obsahovej náplne vzdelávacích oblasti Človek a svet práce a Umenie a kultúra.

 Edukačné aktivity k výstave Hravé bývanie (vek 2 – 7-8 rokov):

Poďte k nám na návštevu

Chodíš rád ku kamarátom na návštevy alebo ich sám rád prijímaš? Poď sa na chvíľu ubytovať u nás v múzeu, dotvor si vlastnú izbu a pozvi kamarátov na návštevu. Ukáž im aký si dobrý hostiteľ.

  • Vieš si upratať a pripraviť pohostenie?
  • Vieš, ako privítať hostí?
  • Vieš, ako sa správa dobrý hostiteľ?

Ak sa nebojíš, tak poď na návštevu.

Aktivita je zameraná na schopnosť detí upraviť si vlastný priestor jeho uprataním, dotvorením, vynovením, ako aj na schopnosť prezentovať ho. V rámci aktivity sa deti učia základom slušného správania prostredníctvom hry na návštevu, kde musia privítať návštevu, pohostiť ju, zabaviť, previesť ju obydlím.

Sťahujeme sa do nového

A už je to tu zase. Opäť sa sťahovať. Ale my to predsa zvládneme, či nie? Ak rád meníš veci a priestor vôkol seba, poď k nám a vytvor si bývanie podľa vlastných predstáv. Začneme od začiatku: vymaľujeme, vytapetujeme, nakúpime nábytok a doplnky, zariadime. Dokážeme to spolu urobiť? Dokážeme.

  • Čo sa stane, ak znásobím vzor?
  • Aká farba mi urobí dobrú náladu?
  • Kam najlepšie umiestniť stôl a stoličky?

 Aktivita je zameraná na schopnosť detí dotvárať, pretvárať a meniť veci a predmety v bežnom prostredí, ktoré je vôkol nás. V rámci aktivity sa deti učia základom usporiadania priestoru, základom dizajnu. Majú možnosť sami vytvoriť svoje nové bývanie od jeho farebného riešenia, nákupu nábytku, až po doplnky.

Stolička pre ...

Vieš načo nám slúžia veci? Vieš na čom sa zakladá dobrý dizajn nábytku? Myslíš si, že stolička má byť len na sedenie, alebo má byť aj pekná a pohodlná? Ak rád poznávaš veci okolo seba, poď s nami objaviť funkciu vecí, ktoré sú súčasťou nášho každodenného života. Poznaj lepšie stôl, stoličku, či obyčajnú lampu.

  • Vieš načo slúžia predmety a veci vôkol nás?
  • Vieš na čom všetkom sa dá sedieť?

 Aktivita je zameraná na túžbu detí po objavovaní nových vecí. Deti v rámci hry spoznávajú predmety nášho každodenného prostredia, ktoré dotvárajú náš priestor, a ktoré berieme ako samozrejmosť. V mci aktivity si deti všímajú dizajn výrobkov, ich tvar, funkčnosť, farebnosť. Majú možnosť tieto tvary skúšať, meniť ich funkciu, dotvárať i pretvárať.

 

 

Slovensky / English
FACEBOOK
Partneri:
Vysvetlivky:
predškoláci
školáci