Hrdinovia všedného dňa

začína 20.02.2016, končí 31.08.2017

Aj všedný deň sa môže stať nevšedným, no nie vždy v dobrom slova zmysle. V živote na nás striehnu rôzne nástrahy. Niekto sa zraní, niekde sa stane nehoda,
niekde vypukne požiar. Kto sú tí, ktorých voláme? Kto nám prichádza na pomoc? Čo robia, aby nám pomohli? Ako sú na pomoc pripravení? O tom je interaktívna výstava „Hrdinovia všedného dňa“.

Cieľom interaktívnej výstavy „Hrdinovia všedného dňa“ je priblížiť deťom vo veku 3 – 13 rokov, ale aj ich rodičom a pedagógom, akú dôležitú úlohu majú záchranári, hasiči i policajti. Výstava sprostredkuje návštevníkom praktickú (hands-on) skúsenosť s
prácou záchranných zložiek. Okrem toho by mala deti naučiť telefónne číslo integrovaného záchranného systému 112, i čísla na políciu, hasičov a záchrannú
službu. Tiež chce priblížiť každodennú prácu týchto zložiek a sprostredkovať základné vedomosti z oblasti dopravnej výchovy, predchádzaniu požiarov a poskytovaniu prvej pomoci.

Slovensky / English
FACEBOOK
Partneri:
Vysvetlivky:
predškoláci
školáci