Letom svetom vedy

začína 01.02.2012, končí 28.03.2012

Výstava deťom hravým spôsobom približi a vysvetlí fyzikálne javy ako zotrvačnosť, znásobenie obrazu v zrkadlách, zväčšovanie objektu pomocou vodnej šošovky, či gravitačné zrýchlenie v bezváhovom stave. Ako bonus sa deti môžu zahrať na pilotov vesmírneho korábu Atlantis. Výstava je vhodná ako doplnenie školského učiva pre deti od 8 do 15 rokov.

Slovensky / English
FACEBOOK
Partneri:
Vysvetlivky:
predškoláci
školáci