Trvalé bydlisko - ZEM

začína 20.03.2015, končí 30.10.2016

Vedeli ste, že už zo 670 hliníkových plechoviek sa môže stať rám na bicykel a z 10 časopisov môžeme vyrobiť novú škatuľu na televízor?

V interaktívnej výstave “Trvalé bydlisko Zem" sa deti aj dospelí dozvedia, že s trochou úsilia by sme dokázali znovu použiť a recyklovať viac ako 70 percent odpadu na skládkach, kde sa nachádzajú také vzácne suroviny ako je sklo, kov alebo papier.

„Naučili sme sa lietať v povetrí ako vtáci,

potápať sa vo vode ako ryby.

Zostáva nám  jediné,

naučiť sa žiť na zemi ako          ľudia.“                                        

G.B. Shaw

 

INFO PRE UČITEĽOV

Slovensky / English
FACEBOOK
Partneri:
Vysvetlivky:
predškoláci
školáci