Veľkomoravské dobrodružstvo

začína 15.10.2013, končí 01.04.2014

Interaktívna výstava pre deti od 6 rokov o dejinách a živote v časoch Veľkej Moravy a Slovanov.

Pri prehliadke výstavy sa deti vžijú do postavy arabsko-perzského geografa, cestovateľ a a encyklopedistu Ibn rustu, ktorý putoval aj po Veľkej Morave a jeho zápisky o tom, čo v krajine videl, sa zachovali dodnes. S Ibnom rustom navštívia deti jednoduchý ľud, kresťanov aj kniežací dvorec a budú spoznávať  život našich dávnych predkov

vzdelávacie programy pre Školy a Mš

                               hlaholika-original

naleziska-original


Slovensky / English
FACEBOOK
Partneri:
Vysvetlivky:
predškoláci
školáci