Hrdinovia všedného dňa
06.06.2017

Aj toto leto sme pripravili pre všetky deti skvelý denný tábor, vychádzajúci z našej aktuálnej ponuky interaktívnych výstav. Bohatý

edukačný a animačný program letného tábora sprevádzaný profesionálnymi animátorkami priblíži svet hrdinov všedného dňa a naučí múdro sporiť a rozumne míňať. V jeho rámci sa deti zoznámia s prácou záchranárov, hasičov a policajtov a to nielen na našej výstave ale aj návštevou hasičskej stanice a stretnutím s policajnými kynológmi a ich psíkmi či kurzom prvej pomoci od ozajstných záchranárov. Program vychádzajúci z témy druhej výstavy zaručí, že sa deti hravou a pútavou formou oboznámia so základnými finančnými pojmami a zákonitosťami sveta financií či materiálnymi hodnotami. V jeho rámci absolvujú výlet do Kremnice, kde navštívia múzeum mincí a medailí ako

aj najstaršiu dochovanú mincovňu na svete. Tvorivé dielne ponúknu každému možnosť vyrobiť si zaujímavé dielka.

TERMÍNY:  3. - 7. 7. 2017 A 10. - 14. 7. 2017, OD 8.00 DO 16.00 - 16.30

Najvhodnejšia veková skupina: 7 - 12 rokov

Stravovanie/pitný režim: obed a pitný režim zabezpečený

Cena: 110 €/dieťa

registrácia na: info@detskemuzeum.sk

26.05.2017

V sobotu 3.6. 2017 o 14:00 navštívia naše múzeum skutoční hasiči aj so svojím hasičským autom. Budete mať možnosť zažiť na vlastnej koži rozprávanie o práci hasičov z Hasičského a záchranného zboru v Bratislave a naživo sa zoznámiť so všetkými funkciami pristaveného špeciálneho hasičského auta. Všetky deti čaká malá pozornosť a tie najšikovnejšie aj niečo viac! Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a vznikol aj vďaka grantu Nadácie Allianz a materiálnej pomoci spoločnosti Falck záchranná a. s..

minv_CMYK-page-001-original

05.05.2017

v sobotu 6.5. nás v múzeu čakajú TVORIVÉ DIELNE, do ktorých sa môže zapojiť každý, po zakúpení bežného vstupného do Detského múzea.  Začínať budeme o 14:00. Tešíme sa na vás!

Slovensky / English
FACEBOOK
Partneri:
Vysvetlivky:
predškoláci
školáci