Ďakujeme

04.10.2017

Milí návštevníci Detského múzea SNM.

Je to už osem rokov, čo sme pre vás spoločne so Slovenským národným múzeom pripravili tento nevšedný projekt. Najprv ako Detské múzeum – organizačná zložka s právnou subjektivitou občianskeho druženia Roman Fecik Gallery a neskôr ako samostatné občianske združenie Detské múzeum o. z. Verím, že sme pre vás boli:

„...priestor, ktorý víta všetky deti a všetkých dospelých, ktorí si zachovali veľké zvedavé detské oči a hravú detskú dušu; priestor bez bariér, ktorý je vymyslený tak, aby sa v ňom cítili pohodlne a bezpečne všetci bez ohľadu na vek alebo zdravotné obmedzenia; priestor pre rodiny s deťmi stráviť spoločné chvíle a inšpirovať k celoživotnému vzdelávaniu prostredníctvom hry;  alternatívu aktívneho a tvorivého spôsobu trávenia voľného času, vyzývajúcu deti k aktívnej participácií s vytvoreným prostredím: v rámci interaktívnych výstav, sofistikovaných detských ihrísk, tvorivých dielní, ale aj špecializovaných programov. Pre deti predstavuje detské múzeum možnosť zábavného objavovania, hrania sa, tvorenia a nadobúdania nových zážitkov s kamarátmi, kde na rozdiel od klasického múzea či iných inštitúcií využíva detské múzeum najmä princíp „rukolapnosti“ (hands on) - takže dotýkať sa vystavených exponátov je u nás prikázané!“

 Za tento čas sa tu odohralo 25 interaktívnych výstav, stovky podujatí a navštívilo nás viac ako 250 tisíc návštevníkov. Z detí, ktoré sem prišli ako škôlkari sú teraz ôsmaci a takí, čo nás objavili v desiatich rokoch teraz maturujú... Možno tiež bez obáv povedať, že z mnohých našich lektorov sme vychovali celú jednu generáciu múzejných pedagógov pre štátne i komunálne inštitúcie.

Veríme, že sme našim príkladom rozšírili základy možnosti spolupráce verejného a súkromného sektora v oblasti kultúry. Stále to však bola a bohužiaľ aj zostala nezisková inštitúcia o dvoch ľuďoch, ktorá neustále hľadala externé zdroje financovania a postupne „vyčerpala svoj elán“ na prípravu a realizáciu výstavných a iných projektov, či ich následné prevádzkovanie.

Na základe dohody so Slovenským národným múzeom ukončujeme našu participáciu na projekte Detského múzea SNM a od 1. 11. 2017 uzatvárame priestor pre verejnosť. Posledný deň, kedy bude Detské múzeum SNM otvorené bude 31. 10. 2017. Veľmi dúfame, že Detské múzeum bude, už pod výlučnou kuratelou SNM, pokračovať onedlho aj ďalej. 

Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí nás kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom podporili ako aj vám, dúfame, že  spokojným návštevníkom. V našej dokumentácií zostane najmä niekoľko hrubých kníh návštev – zápisov o tom, že naše úsilie sa stretlo s pozitívnou odozvou a malo zmysel.

Ďakujeme Vám všetkým za priazeň a niekedy opäť dovidenia!

Detské múzeum, o. z. = Katarína & Branislav Rezníkovci

Slovensky / English
FACEBOOK
Partneri:
Vysvetlivky:
predškoláci
školáci