Denný detský letný tábor Detského múzea SNM

06.06.2017

Program:

1. Aktivity v rámci interaktívnej výstavy “Hrdinovia všedného dňa” = návšteva hasičskej stanice v Bratislave, stretnutie s policajnými kynológmi a ich psíkmi, kurz prvej pomoci od záchranárov,

2. Aktivity v rámci výstavy “Múdro sporiť a rozumne míňať,”= jednodňová exkurzia zameraná exkurziu v mincovni a návštevu múzea mincí a medailí v Kremnici, návšteva numizmatického kabinetu historického múzea SNM.

TERMÍNY:  3. - 7. 7. 2017 A 10. - 14. 7. 2017, OD 8.00 DO 16.00 - 16.30

Najvhodnejšia veková skupina: 7 - 12 rokov

Stravovanie/pitný režim: obed a pitný režim zabezpečený

Cena: 110 €/dieťa

registrácia na: info@detskemuzeum.sk


Slovensky / English
FACEBOOK
Partneri:
Vysvetlivky:
predškoláci
školáci