Hasiči v Detskom múzeu

26.05.2017

Aj všedný deň sa môže stať nevšedným, no nie vždy v dobrom slova zmysle. V živote na nás striehnu rôzne nástrahy. Niekto sa zraní, niekde sa stane nehoda, niekde vypukne požiar. Kto sú tí, ktorých voláme? Kto nám prichádza na pomoc? Čo robia, aby nám pomohli? Ako sú na pomoc pripravení? O tomto všetkom je výstavný počin Detského múzea SNM: interaktívna výstava „Hrdinovia všedného dňa“. 

Jej cieľom je priblížiť deťom vo veku 3 – 13 rokov, akú dôležitú úlohu majú záchranári, hasiči i policajti. Výstava sprostredkúva návštevníkom praktickú, rukolapnú skúsenosť s prácou záchranných zložiek a to formou interaktívnych modelov hasičského, záchranného a policajného auta, ktoré sú telefónom spojené s "dispečingom" integrovaného záchranného systému, prostredníctvom ktorých môžu navzájom komunikovať. Ja takto by sa deti mohli naučiť telefónne číslo integrovaného záchranného systému 112, i čísla na políciu, hasičov a záchrannú službu. Nachystané kostýmy všetkých troch zložiek, nainscenovaná situácia havárie auta - aj takýmto spôsobom sa výstava pokúša priblížiť ťažkú každodennú prácu týchto "hrdinov všedného dňa" ale aj  sprostredkovať základné vedomosti z oblasti dopravnej výchovy, predchádzaniu požiarov čí poskytovaniu prvej pomoci. Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, ako aj vďaka grantu Nadácie Allianz a materiálnej pomoci spoločnosti Falck záchranná a. s.

Za viac rok od jej otvorenia výstavu na vlastnej koži zažilo  už viac ako 35 000 návštevníkov. Výstava sa stále stretáva s veľkým záujmom a je príležitostne ozvláštňovaná návštevou hasičov, policajtov či záchranárov. Najbližšiu príležitosť budú mať naši návštevníci zažiť na vlastnej koži rozprávanie o svojej práci hasičov z Hasičského a záchranného zboru v Bratislave a tiež naživo sa zoznámiť so všetkými funkciami pristaveného špeciálneho hasičského auta. To všetko už v sobotu 3 júna od 14.00 hod. Všetky deti čaká malá pozornosť a tie najšikovnejšie aj niečo viac! 

Slovensky / English
FACEBOOK
Partneri:
Vysvetlivky:
predškoláci
školáci