Ukončenie výstavnej činnosti Detského múzea SNM

01.11.2017

Milí návštevníci Detského múzea SNM.

Je to už osem rokov, čo sme pre vás spoločne so Slovenským národným múzeom pripravili tento nevšedný projekt. Najprv ako Detské múzeum – organizačná zložka s právnou subjektivitou občianskeho druženia Roman Fecik Gallery a neskôr ako samostatné občianske združenie Detské múzeum o. z.  Za tento čas sa tu odohralo 25 interaktívnych výstav, stovky podujatí a navštívilo nás viac ako 250 tisíc návštevníkov.

Veríme, že sme našim príkladom rozšírili základy možnosti spolupráce verejného a súkromného sektora v oblasti kultúry. Stále to však bola a bohužiaľ aj zostala nezisková inštitúcia o dvoch ľuďoch, ktorá neustále hľadala externé zdroje financovania a postupne „vyčerpala svoj elán“ na prípravu a realizáciu výstavných a iných projektov, či ich následné prevádzkovanie.

Na základe dohody so Slovenským národným múzeom ukončujeme našu participáciu na projekte Detského múzea SNM a od 1. 11. 2017 uzatvárame priestor pre verejnosť. Veľmi dúfame, že Detské múzeum bude, už pod výlučnou kuratelou SNM, pokračovať onedlho aj ďalej. 

Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí nás kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom podporili ako aj vám, dúfame, že  spokojným návštevníkom. V našej dokumentácií zostane najmä niekoľko hrubých kníh návštev – zápisov o tom, že naše úsilie sa stretlo s pozitívnou odozvou a malo zmysel.

Ďakujeme Vám všetkým za priazeň a niekedy opäť dovidenia!

Detské múzeum, o. z. = Katarína & Branislav Rezníkovci

Slovensky / English
FACEBOOK
Partneri:
Vysvetlivky:
predškoláci
školáci